رویش...

دستانم را در باغچه کاشته ام

اما خورشید ...

امروز نیامد

شاید فردا هم...

برای رویش

امروز...

گرمایت وحضور روشنت کم است

فردا می خشکم

/ 1 نظر / 35 بازدید
رضا از گرگان

سلام خوبی ؟؟؟؟!!