حبس ابد ...

کشیده ای

خط هایی عمودی

بر برگ های کاغذی که نام مرا در آن نوشته اند

 


محبوس می شوم

حال دیگر هر لحظه

من ....

 


رو بروی تو

مانده ام

بی هیچ گریزی......

/ 0 نظر / 18 بازدید