جنگ...

جنگ...

شاید زشت ترین واژه ای باشد که در تمام هستی وجود دارد

سیاه ترین کلمه در فرهنگ لغت انسانها ست

شاید همان زن سرگردانست

پر از زشتی ،درد ، راز و رمز ، مرگ ،تحقیر ....

ولی در انتها

انسان از ان اجتناب نمی کند

هیچ حیوانی به راحتی انسان هم نوع خود را نمی کشد.

 

/ 1 نظر / 30 بازدید
maxim

... مردم خوابند و وقتی می میرند بیدار خواهند شد.علی(ع)