کور فکری...

2دسته نادان وجود داره که مثل کورها میمونن یه عده اونایین که خودشونو به کوری میزنن و مسائل واضح رو نمیبینن یه عده اونایین که واقعا کورن،کور رو میشه درمان کرد ولی اونی که خودشو به کوری زده درمان  پذیر نیست

وای به حال ملتی که مسائل رو قبل از اینکه با معیار عقل بسنجه  فقط با گوش و چشم میبینه و می پذیره

/ 2 نظر / 25 بازدید
alek

منظورت اینکه :2دسته کور وجود دارد...

alek

معذرت میخوام قصد جسارت نداشتم... ok